Rticle

Rticle

پروژه ماشین حساب ساده با زبان پایتون

ماشین حساب ، وسیله ای برای محاسبات عددی است و یکی از ابزارهایی است روزانه  با آن سروکار داریم. ساده‌ترین آن‌ها تنها محاسبات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را انجام می‌دهند در این پروژه ، سورس کد یک ماشین حساب ساده با استفاده از کتابخانه Tkinter  زبان پایتون را قرار خواهیم داد.